Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

Projekty

 

(2) Kurs na samodzielność 200Informujemy, że od 25.04.2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje projekt     pn.  „Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”.

 

 

 

kurs na samodzielność 200„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

 

 

zakończenie projektu 200Zapraszamy do zapoznania się z informacją podsumowującą projekt (plik pdf) oraz do krótkiej fotorelacji.

 

 

12.2017 bliżej ku samodzielności zakończenie zadania 200W listopadzie w Ośrodku zakończyło się zadanie publiczne pt. „Bliżej do samodzielności -  wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej”.

 

 

 

25.11.17 szkolenie projekt 200Zbliżamy się do końca realizacji projektu ”Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ BRATEK” w Barlinku  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

27,30.10.2017 szkolenie  Bliżej  do samodzielności 200- Czym jest samodzielność ?
- Czy trzeba jej uczyć ?
- Jeśli tak, to jak to robić ?
- Dlaczego dzieci są niegrzeczne ?
- Jak rodzice mogą efektywnie radzić sobie z zachowaniami trudnymi swoich dzieci ?

 

 

22.10.17 szkolenieMakatonII 200Dnia 22 października 2017 r. odbyło się szkolenie MAKATON II stopień z Panią mgr Jolantą Szwiec-Kolanko realizowane z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

09.2017 szkolenie NPB p.Kielin 200Po wakacyjnej przerwie kontynuowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”.
 
 
 
 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Z dniem 30 listopada w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” zakończył się projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywały się m.in. zajęcia Terapii integracji sensorycznej oraz Intensywnej terapii behawioralnej.  Pierwsza z nich miała na celu rozwój prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych poprzez wzrok, słuch, dotyk, smak i węch.

W ramach projektu współfinasowanego ze środków PFRON, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.”Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w naszym Ośrodku odbywają się, prócz dogoterapii, zajęcia Treningu Kompetencji Społecznych. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym biorą udział w terapii, która ma na celu zwiększenie ich samodzielności w życiu codziennym. Podopieczni rozwijają umiejętności rozumienia siebie i innych osób w różnych sytuacjach społecznych, a także obserwują prawidłowe wzorce zachowań przebywając w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów, posiadających doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Z początkiem czerwca w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” ruszył projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywają się m.in. indywidualne i grupowe zajęcia dogoterapii. Dzieci w atmosferze zabawy zdobywają nowe, ciekawe doświadczenia, uczą się jak być opiekuńczym oraz jak bezpiecznie zachowywać się w obecności zwierzaka. Pod okiem wykwalifikowanej terapeutki – Pani Agaty Lewandowskiej i jej współpracowników – Rubi i Amber, dzieci wzbogacają swoją rehabilitację poprzez terapię z użyciem psów.

W dniach 9 i 10 listopada 2015r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa podejmująca temat samotności, którą zorganizowało barlineckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym ze Szczecina. Obecni byli przedstawiciele władz – m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marcin Kowalski z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z umową nr ZZO/000073/16/D z dnia 22.12.2014r. w ramach ogłoszonego XV konkursu z dnia 15.09.2014r. zadań zleconych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”, realizowane są zajęcia:

W dniach  09.10.2015, 20.11.2015, oraz 11.12.2015 odbyły się szkolenia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego – dla  rodziców opiekunów prawnych i członków rodzin, dzieci do 10 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

W Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” po raz drugi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” odbyło się SZKOLENIE WARSZTATOWE i KONSULTACJE dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych.

W siedzibie „Bratka” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” odbyło się SZKOLENIE WARSZTATOWE i KONSULTACJE dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych. Przedstawiamy kilka zdjęć. To pierwsze z cyklu szkoleń – kolejne już w listopadzie.

 

W dniach 18 – 21 sierpnia 2015 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie odbyły się szkolenia i konsultacje organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

 

W dniach 03.07 oraz 06.07.2015 w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W dniach od 15 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego projekt :