Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

W dniach  09.10.2015, 20.11.2015, oraz 11.12.2015 odbyły się szkolenia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego – dla  rodziców opiekunów prawnych i członków rodzin, dzieci do 10 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

Spotkania miały na celu wyposażenie rodziców, oraz opiekunów w wiedzę ogólną dotyczącą niepełnosprawności. W ramach zajęć teoretycznych poruszane były następujące zagadnienia:

  1.     Charakterystyka różnych typów niepełnosprawności, współtowarzyszących im zaburzeń rozwojowych
  2.     Potrzeby rozwojowe dzieci niepełnosprawnych i rola rodziny w ich zaspakajaniu
  3.     Wczesna interwencja domowa- rodzic terapeutą swojego dziecka
  4.     Rozwijanie i wspieranie samodzielności,
  5.     Kształtowanie umiejętności prawidłowego jedzenia
  6.     Rozwijanie i wspieranie mowy  i komunikacji, omówienie podstawowych  form komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  7.     Zachowania trudne

Zajęcia teoretyczne zostały wzbogacone o ćwiczenia praktyczne. Rodzice mieli możliwość – tworzenia planów aktywności, planów dnia, systemów wizualnego wzmacniania. W małych grupach realizowali programy nauczania samodzielności- wcielając się w rolę dzieci, rodziców i terapeutów.

Analizowali zachowania trudne swoich dzieci, poszukiwali ich przyczyn i praktycznych rozwiązań. Jednym z szerzej omawianych zagadnień w ramach tego bloku tematycznego- były problemy odżywiania które często towarzyszą niepełnosprawnościom. Rodzice wykreślali profile żywieniowe swoich dzieci, uzupełniali siatki centylowe – stanowiące jedno z narzędzi do oceny poziomu rozwoju dziecka, diagnozowali aktualne problemy swoich dzieci związanych z jedzeniem.

Wszystkie ćwiczenia praktyczne zaproponowane przez szkoleniowców miały na celu- wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu a z drugiej strony  miały zwiększyć poziom wrażliwości i świadomości ograniczeń dzieci – które utrudniają lecz nie wykluczają nauki i rozwoju dziecka. Uczestnicy spotkań upewnili się w przekonaniu , że „ niepełnosprawność w jakimś stopniu i zakresie upośledza tylko pewne podlegające rozwojowi funkcje , lecz nigdy Człowieka-  jako Osoby”.

Dodatkowym walorem spotkań była wymiana doświadczeń samych uczestników, którzy  dzielili  się dobrymi praktykami i sposobami radzenia sobie z niepełnosprawnością w rodzinie.

 

 

 

 

pfron logo