Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

17.10.2017 wycieczek po barlineckich przedsiębiorstwach ciąg dalszy 200W dniu 17.10.2017r., w ramach cyklicznych wycieczek po barlineckich przedsiębiorstwach, odwiedziliśmy salon fryzjersko-kosmetyczny "Kraina próżności" prowadzony przez p. Katarzynę Gimińską oraz p. Anetę Długaszek.

22.09.2017 wycieczka do muzeum narodowego  SPdP 200W dniu 22.09.2017r. uczniowie SPdP, grupy z NDOREW oraz Ośrodka Wsparcia "Klubik" odbyli wycieczkę do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie mogli obejrzeć ekspozycje.

 

 

29.09.2017 święto plonów 200W Szkole Przysposabiającej do Pracy odbyła się cykliczna impreza z okazji pożegnania lata tzw. Święto Plonów.

 

 

13.09.2017 wizyta u szewca, w maralu i sklepie z mat.budowlanymi  SPdP 200Uczniowie SPdP aktywnie rozpoczęli wrzesień. Zdążyli już odwiedzić m.in. barlineckie firmy. 
 
 
 
 

08.09.2017 festyn trzeźwości SPdPiNDOREW 200Dnia 8.09.2017r. uczniowie SPDP oraz grupa z NDOREW uczestniczyli w festynie profilaktycznym zorganizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.