Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
1 2 3 4 5 6 7 8

Po 6 latach analiz ukazał się raport NAC (National Autism Center) stanowiący podsumowanie badań nad terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Jego celem nadrzędnym jest wyłonienie tych form terapii, które odznaczają się największą skutecznością opartą na rzetelnych dowodach naukowych.  Badacze podkreślają że w odmiennie do Raportu z 2009 roku tym razem analizie poddano dodatkowo oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec osób dorosłych. Wyłoniono te interwencje, które maja największe wsparcie badań naukowych oraz są realnie dostępne w warunkach rzeczywistych. Analiza objęła 389 badań naukowych z lat 2007-2012 dotyczących interwencji terapeutycznych u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD). Podobnie jak poprzedni raport tak i obecny podzielił stosowane formy terapii na trzy grupy: ustanowione (14), obiecujące (18) oraz nieustanowione(13).