Nieodpłatny Program PITy 2015 IPS – do rozliczeń podatku. Przekaż swój 1%

04-04-2016

Nieodpłatny Program PITy 2015 IPS – do rozliczeń podatku. Przekaż swój 1%

Informujemy, iż jest dostępny program do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego, w którym istnieje możliwość przekazania 1% należnego podatku za...

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

26-03-2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

W środę 23 marca w siedzibie „Bratka” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”. Przedstawiona została...

Czytaj więcej

Wychowanie przedszkolne i specjalistyczna pomoc dla dziecka z afazją motoryczną

24-03-2016

Wychowanie przedszkolne i specjalistyczna pomoc dla dziecka z afazją motoryczną

Niepubliczne Przedszkole „Bratek” zaprasza do kontaktu rodziców dzieci  w wieku 3- 5 lat z rozpoznaniem afazji motorycznej, zainteresowanych objęciem...

Czytaj więcej

Nasze placówki:

Niepubliczne
Przedszkole
Bratek

Zobacz więcej

Niepubliczny Dzienny
Ośrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zobacz więcej

Szkoła
Przysposabiająca
do Pracy

Zobacz więcej

Poznaj nas bliżej. Stowarzyszenie BRATEK.

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2003 roku. Powołane jest, aby świadczyć pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzieciom i młodzieży z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością i ich rodzinom. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest organizacją utrzymującą się ze składek, darowizn i dotacji, nie prowadzi działalności gospodarczej, od roku 2005 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest członkiem Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.

Czytaj więcej

ul. Henryka Sienkiewicza 15
74-320 Barlinek

+48 95 7462-447

Łączna liczba korzystających z wszelkich form edukacji czy innej pomocy  w ramach naszego Stowarzyszenia to obecnie 145 osób.

Oliwia Nowak

Oliwia Nowak

5

Wspaniałe miejsce i wspaniali ludzie tam pracują.

Ania Pilk

Ania Pilk

5

Chociaż już nas tu niema, ale 4 lata które spędziliśmy w Bratku to pomimo choroby były to cudowne lata...

Pamela Panfil

Pamela Panfil

5

„Bratek” –  to świetna placówka, doskonale widzę pracę jaką wszyscy terapeuci wkładają w kształcenie i rehabilitację dzieci, kiedy patrzę...

Dzięki hojności ludzi dobrego serca w 2015 roku w ramach akcji 1 %, udało nam się zebrać kwotę: 518.064,11 zł.
Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym m.in. poszerzenie bazy lokalowej związanej z rozwojem naszych placówek. Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy i zachęcamy do dalszego wspierania działań Stowarzyszenia.
Współpracujemy z innymi instytucjami, realizujemy liczne projekty na rzecz dzieci i młodzieży, a także prowadzimy szkolenia i warsztaty dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych.
Strona internetowa została sfinansowana ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
(Art. 27c Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy
o fundacjach, Dz.U. z dnia 9 września 2015r.)