„Śpieszmy się kochać ludzi…”

02-02-2016

„Śpieszmy się kochać ludzi…”

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” składają wyrazy żalu i głębokiego współczucia Lordowi Paul,z powodu śmierci syna. Dnia 8 listopada...

Czytaj więcej

Nieodpłatny Program PITy 2015 IPS – do rozliczeń podatku – już dostępny!

21-01-2016

Nieodpłatny Program PITy 2015 IPS – do rozliczeń podatku – już dostępny!

Informujemy, iż jest już dostępny program do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego, w którym istnieje możliwość przekazania 1% należnego podatku...

Czytaj więcej

Poszukujemy wolontariuszy

08-01-2016

Poszukujemy wolontariuszy

Stowarzyszenie poszukuje osób zainteresowanych pomocą osobom niepełnosprawnym w ich domach. Osoby pełnoletnie, chętne do pomocy i zainteresowane realizowaniem takiej...

Czytaj więcej

Nasze placówki:

Niepubliczne
Przedszkole
Bratek

Zobacz więcej

Niepubliczny Dzienny
Ośrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zobacz więcej

Szkoła
Przysposabiająca
do Pracy

Zobacz więcej

Poznaj nas bliżej. Stowarzyszenie BRATEK.

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2003 roku. Powołane jest, aby świadczyć pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzieciom i młodzieży z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością i ich rodzinom. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest organizacją utrzymującą się ze składek, darowizn i dotacji, nie prowadzi działalności gospodarczej, od roku 2005 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest członkiem Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.

Czytaj więcej

ul. Henryka Sienkiewicza 15
74-320 Barlinek

+48 95 7462-447

Łączna liczba korzystających z wszelkich form edukacji czy innej pomocy  w ramach naszego Stowarzyszenia to obecnie 145 osób.

Pamela Panfil

Pamela Panfil

5

„Bratek” –  to świetna placówka, doskonale widzę pracę jaką wszyscy terapeuci wkładają w kształcenie i rehabilitację dzieci, kiedy patrzę...

Katarzyna Walaszczyk Szmidt

Katarzyna Walaszczyk Szmidt

5

Uczęszczam z córeczką na zajęcia od niedawna i jestem zadowolona bo czuję się tam jak w domu, atmosfera, ludzie...

Marcin Bryll

Marcin Bryll

5

Ocena bardzo dobra

Dzięki hojności ludzi dobrego serca w 2015 roku w ramach akcji 1 %, udało nam się zebrać kwotę: 518.064,11 zł.
Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym m.in. poszerzenie bazy lokalowej związanej z rozwojem naszych placówek. Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy i zachęcamy do dalszego wspierania działań Stowarzyszenia.
Współpracujemy z innymi instytucjami, realizujemy liczne projekty na rzecz dzieci i młodzieży, a także prowadzimy szkolenia i warsztaty dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin niepełnosprawnych.
Strona internetowa została sfinansowana ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
(Art. 27c Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy
o fundacjach, Dz.U. z dnia 9 września 2015r.)