Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

image001

Zgodnie z ustalonym harmonogramem Niepubliczne Przedszkole „Bratek” kontynuuje realizację poniższych zadań w ramach projektu Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” RPZP.08.01.00-32-K030/19:

 

W ramach zadania 1 -  Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami:

- zakupiony oraz wdrożony został system monitoringu pomieszczeń OWP oraz zestaw nagłośnieniowy do lustra weneckiego

- istniejące miejsca wychowania przedszkolnego dostosowano do potrzeb dzieci poprzez zatrudnienie 2 asystentów dla 10 dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami. Ich udział jest niezbędny do nauki samodzielności w zakresie jedzenia i ubierania się oraz kształtowania umiejętności komunikacyjnych, w tym opartych o systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

- zaprojektowano, zakupiono i zamontowano ścianki tapicerowane umożliwiające podział sali na 2 pomieszczenia dostosowane do indywidualnej pracy z dzieckiem. Ponadto sala wyposażona została w komputer, meble oraz urządzenie wielofunkcyjne.

- dostosowanie OWP polegało również na wyposażenie w  zestaw interaktywny, tablety z oprogramowanie terapeutycznym, zestaw komputerowy do pracy logopedycznej, pedagogicznej, laptop do indywidualnych zajęć specjalistycznych oraz oprogramowanie do w/w sprzętu IT, a także specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

W ramach zadania 2 - Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia:

- realizowane były grupowe zajęcia terapii pedagogicznej dla 6 dzieci realizowane przez 2 ekspertów.

- realizowane były indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla 4 dzieci odbywające się w miejscu ich zamieszkania realizowane przez 1 eksperta.

- kontynuowane były programy rozwojowe w miejscu zamieszkania dzieci z udziałem rodziców w ramach których specjalista prowadził treningi samodzielności, komunikowania się oraz korektę zachowań problemowych.

- zrealizowano 1 zajęcia integracyjne, kolejne z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne planowane są w formie on-line.

W ramach zadania 3  - Dostosowanie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zrealizowano następujące formy doskonalenia nauczycieli:

-konsultacje PECS – 10 osób.

-szkolenie PECS poziom I – 2 osoby.

-szkolenie PECS poziom II– 6 osób.

-„Ogólne pojęcie Pyramid i tworzenie skutecznych środowisk nauczania” – 3 osoby

-„VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” – 2 osoby

Realizowane były również programy wspomagania tj: trening jedzenia, konsultacje AAC , konsultacje PECS z których skorzystało łącznie 15 nauczycieli.

Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej

 

Grupowe zajęcia terapii pedagogicznej

 

Opracował: Jerzy Drobotko

Opublikowała: Anna Górczewska