Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

W ramach projektu współfinasowanego ze środków PFRON, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.”Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w naszym Ośrodku odbywają się, prócz dogoterapii, zajęcia Treningu Kompetencji Społecznych. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym biorą udział w terapii, która ma na celu zwiększenie ich samodzielności w życiu codziennym. Podopieczni rozwijają umiejętności rozumienia siebie i innych osób w różnych sytuacjach społecznych, a także obserwują prawidłowe wzorce zachowań przebywając w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów, posiadających doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1.     mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2.     rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3.     usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach pn.”Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem    do samodzielności”

 

pfron logo