Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

W dniach 18 – 21 sierpnia 2015 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie odbyły się szkolenia i konsultacje organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

 

W dwudziestogodzinnym szkoleniu uczestniczyło 15 pracowników RPOT, którzy na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:

– podstaw wiedzy o niepełnosprawności (rodzajach, przyczynach, współwystępujących trudnościach funkcjonalnych, potrzebach osoby niepełnosprawnej oraz roli opiekuna)

– pracy z dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz Zespołem Zaburzeń Więzi – ZAFAScynowne i uWIĘŹone dziecko.

– rozwijania samodzielności, komunikacji oraz pracy z zachowaniami trudnymi

Celem szkolenia było nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ale umożliwienie praktycznych doświadczeń, wspólnego rozwiązywania trudności jakie pojawiają się w codziennej pracy. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych byli zarówno opiekunami ale też wcielali się w role swoich podopiecznych, dzięki czemu, choć w części doświadczyli ograniczeń osób niepełnosprawnych ( głuchych, niewidomych, autystycznych, upośledzonych intelektualnie).

Z pozoru łatwe zadania, codzienne czynności, bez możliwości udziału wszystkich zmysłów – stawały się nie lada wyzwaniem dla osób je realizujących, czasami nie były możliwe do wykonania bez pomocy osób trzecich. Uczestnicy szkolenia z wielkim zaangażowaniem przystępowali do kolejnych zadań, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy, modyfikowali na bieżąco swoje działania w oparciu o nową wiedzę. Zdobyte doświadczenia umocniły uczestników szkolenia w przekonaniu, że ich praca jest niezwykle istotna dla osoby niepełnosprawnej i może odegrać znacząca rolę w przezwyciężaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz trudnej sytuacji społeczno – emocjonalnej wychowanków placówki.

 

 

pfron logo