Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

kurs na samodzielność 200„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

 

 

Informujemy, że zbliża się zakończenie pierwszego etapu realizowanego przez Stowarzyszenie projektu pn. „Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym”. Projekt współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.
Realizacja projektu pozwoliła nam rozszerzyć i wzbogacić formy wsparcia świadczone przez Ośrodek.
Pierwszy etap projektu rozpoczął się 01.04.2017 r., a zakończy 31.03.2018 r.
Dzięki projektowi 60 beneficjentów mogło uczestniczyć ze wsparcia:
1. CHOREOTERAPII
2. MUZYKOTERAPII
3. ARTTERAPII
4. TERAPII WPROWADZAJĄCEJ ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SYSTEMY KOMUNIKACJI
5. TERAPII EEG BIOFEDBACK
6. FIZJOTERAPII
7. HIPOTERAPII
8. TERAPII NA BASENIE
9. DOGOTERAPII
Projekt zakładał:
- Prowadzenie systematycznej, wielospecjalistycznej rehabilitacji  ukierunkowanej na podniesienie     samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów,
- rozwijanie komunikacji i wdrażanie do funkcjonowania społecznego,
- podniesienie sprawności fizycznej,
- poszerzenie świadczonych przez ośrodek usług w zakresie rehabilitacji, rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
W okresie od 01.04.2018-31.03.2019 roku rusza drugi etap projektu. Beneficjentami projektu są odbiorcy pierwszego etapu, co pozwolili na zachowanie ciągłości wielospecjalistycznej rehabilitacji i rewalidacji.
O dalszym etapie będziemy informować na bieżąco.
 

opracował: Justyna Olchowa
zamieścił: Monika Drozda