Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

 logo fundusze logo pomorze logo bratek
 
logo unia 

Łączna wartość projektu: 394 706,25 zł.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 331 094,30 zł

 

Celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020 jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

 

Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” to kompleksowy model zakładający zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu myśliborskiego, choszczeńskiego i pyrzyckiego.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania merytoryczne:

 

 1. Dodatkowa oferta specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym – wsparciem objętych zostanie 3 dzieci poprzez indywidualną opiekę asystenta w trakcie zajęć przedszkolnych oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kluczowe z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej:

 

 • warsztaty plastyczne z elementami sensoplastyki,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • zajęcia z zakresu treningu kompetencji społecznych,
 • zajęcia z logorytmiki.

 

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi. W czasie trwania projektu zrealizowane zostaną:

 

 • Superwizja
 • Konsultacje i staż PECS w specjalnej placówce „Saplings Educating for life” w Poznaniu
 • Szkolenie „Programowanie i realizacja treningu samodzielności”
 • Szkolenie „System kart”
 • Szkolenie „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?”
 • Szkolenie „Standardy wsparcia edukacji samodzielności i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Makaton II stopień”
 • Szkolenie „Jak konstruować Indywidualny  Program Edukacyjno-Terapeutyczny?”
 • Szkolenie „Jestem chłopcem, jestem dziewczynką. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci w wieku przedszkolnym”

  Harmonogram projektu "Równe szanse i edukacja bez barier"