Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

 

(2) Kurs na samodzielność 200Informujemy, że od 25.04.2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje projekt     pn.  „Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”.

 

 

 

Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach podpisanej umowy nr ZZO/0000107/16/D z dn. 06.04.2017 r.
Aneks nr 1/2018 z dn. 25.04.2018 r. Realizacja projektu pozwala nam rozszerzyć i wzbogacić formy wsparcia świadczone przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.
W ramach projektu realizowane są formy wsparcia dla grupy 60 beneficjentów z orzeczoną niepełnosprawnością od dnia 01.04.2018 r. do  31.03.2019 r. z zakresu:
1. CHOREOTERAPII
2. MUZYKOTERAPII
3. ARTTERAPII
4. TERAPII WPROWADZAJĄCEJ ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SYSTEMY KOMUNIKACJI
5. TERAPII EEG BIOFEDBACK
6. FIZJOTERAPII
7. HIPOTERAPII
8. TERAPII NA BASENIE
9. DOGOTERAPII
Projekt zakłada:
- Prowadzenie systematycznej, wielospecjalistycznej rehabilitacji  ukierunkowanej na podniesienie     samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów,
- rozwijanie komunikacji i wdrażanie do funkcjonowania społecznego,
- podniesienie sprawności fizycznej,
- poszerzenie świadczonych przez ośrodek usług w zakresie rehabilitacji, rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
 
(2) Kurs na samodzielność 200logo 150
 

opracowała:Justyna Olchowa
zamieściła: Monika Drozda