Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

W dniach od 15 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego projekt :

 „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”

pn.

„Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

W ramach projektu realizowane są szkolenia, ćwiczenia warsztatowe oraz indywidulane konsultacje dla trzech grup odbiorców:

– dla rodziców, opiekunów prawnych oraz członków rodzin dzieci niepełnosprawnych – posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. ( październik – grudzień 2015 r.)

-dla opiekunów i wolontariuszy zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. ( lipiec 2015 r.)

– dla kadry Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej (sierpień 2015 r.)

Informacje ogólne:

– udział w projekcie zakłada uczestnictwo we wszystkich modułach szkoleniowych
– zgłoszenie następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (do pobrania na stronie internetowej www.bratek-barlinek.pl lub w sekretariacie Stowarzyszenia przy ul. Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek)
– liczba miejsc ograniczona
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
– szkolenia są bezpłatne
– każdy blok szkoleniowy
– przewiduje konsultacje indywidualne zgodnie z potrzebami uczestników szkolenia.

 

 

 

pfron logo