Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

W dniach 9 i 10 listopada 2015r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa podejmująca temat samotności, którą zorganizowało barlineckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym ze Szczecina. Obecni byli przedstawiciele władz – m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marcin Kowalski z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dwudniowa konferencja podejmująca temat samotności – także osób niepełnosprawnych dostarczyła niezbędnej wiedzy, skłaniając do dyskusji i głębszej refleksji. Omawiano wiele wymiarów samotności – zarówno tych medycznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, jak i duchowych.  Wykładom przysłuchiwali się zaproszeni goście oraz przybyli w ciągu tych dwóch dni wszyscy zainteresowani zagadnieniem samotności – określanej nie rzadko jako „choroba naszych czasów”.

Podczas konferencji wystąpiło blisko trzydziestu ludzi nauki, profesorów i doktorów m.in. z Uniwersytetu Szczecińskiego, Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród nich m.in. dr hab. Andrzej Potemkowski profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr. hab. Bożena Mroczek, prof. Jacek Rudnicki ze Szczecina, ks. prof. Adam Świeżyński z Warszawy, profesor Jerzy Samochowiec z Kliniki Psychiatrii i profesor Beata  Karakiewicz z Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prelegentami podczas konferencji byli również wywodzący się z Barlinka: dr hab. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wiesław Dyk oraz dr Tadeusz Dyk  podejmujący kreatywne i duchowe wymiary samotności. Wszystkie wykłady dały symptom do dyskusji zarówno podczas oficjalnych sesji oraz obrad, jak i podczas kuluarowych rozmów, które były okazją do wymiany cennych doświadczeń i własnych spojrzeń na podejmowane problemy.

W drugim dniu konferencji wystąpił Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” Jerzy Drobotko z prezentacją pod nazwą: „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” – Czy niepełnosprawność = samotność. Kilka refleksji i pomysłów”, a także P. Agnieszka Liśkiewicz z tematem: „Samotność osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, refleksje matki”.

Frekwencja obecności podczas trwania dwóch dni konferencji mogła cieszyć – na sali obecni byli zarówno rodzice osób niepełnosprawnych, terapeuci, pedagodzy, jak i przedstawiciele resortu zdrowia. Obecni w ciągu dwóch dni konferencji goście, byli usatysfakcjonowani jej efektami – zarówno poziomem wykładów jak i podjętej dyskusji. Wszystko na dziś wskazuje, iż tematyka będzie kontynuowana podczas konferencji w 2017 roku, po raz kolejny w Barlinku.

Konferencja „Samotność osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji – kampania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych” została współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

pfron logo