Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

Z dniem 30 listopada w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” zakończył się projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”, w ramach którego odbywały się m.in. zajęcia Terapii integracji sensorycznej oraz Intensywnej terapii behawioralnej.  Pierwsza z nich miała na celu rozwój prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych poprzez wzrok, słuch, dotyk, smak i węch.

Miała ona charakter zabawy ruchowej. Podczas zajęć dostarczane były dziecku bodźce, których najbardziej potrzebował jego system nerwowy. W przypadku Intensywnej terapii behawioralnej podstawą była diagnoza i ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Terapeuta miał za zadanie wykształcić  u dziecka jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

1.      mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

2.      rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

3.      usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
pn. „Od diagnozy do działania – intensywne nauczanie i terapie wspomagające kluczem do samodzielności”.

pfron logo