Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

 

image001

Za nami pierwszy miesiąc realizacji projektu „Przedszkole BRATEK moja edukacja i szansa na integrację” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami 2 asystentów dzieci z niepełnosprawnością na co dzień oraz w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych wspomaga edukację i terapię dzieci. Realizowane są indywidualne i zespołowe dodatkowe zajęcia terapii pedagogicznej w łącznej licznie 160 godzin zaplanowanego wsparcia  oraz programy rozwojowe w liczbie 60 godzin.

W miejscu prowadzenia działań w Barlinku przy ul. Szosowej 2b zamontowany został monitoring sal przedszkolnych, natomiast w Laskowie kontynuowany jest proces wyposażenia i dostosowania sali do potrzeby prowadzenia zajęć indywidualnych.

Przedszkole doposażone zostało w dodatkowy sprzęt IT w tym: tablety, tablicę interaktywną oraz komputery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem terapeutycznym. Kontynuowany jest zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Nauczyciele objęci zostali programami wspomagania w zakresie treningu jedzenia, konsultacji AAC oraz konsultacji PECS w łącznej liczbie 300 godzin wsparcia . Wkrótce rozpoczną również realizację zaplanowanych form doskonalenia zawodowego.

 

Zespołowe zajęcia terapii pedagogicznej

Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej

Programy rozwojowe

Program wspomagania z zekresu treningu jedzenia

 

Opracował: Jerzy Drobotko

Opublikowała: Anna Górczewska