Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

image001

Zgodnie z założeniami zadania 3 tj. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w dniach 03-04 listopada 2020 r. odbyły się konsultacje PECS prowadzone przez Dyrektora Klinicznego Pyramid Educational Consultants of Poland Panią Magdalenę Kaźmierczak.

Ze wsparcia skorzystało 10 nauczycieli. Ponadto 7 i 8 listopada 2020 r. 8 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu on-line PECS Poziom II.

W najbliższym czasie planowana jest realizacja kolejnych projektowych form doskonalenia.

W dalszym ciągu realizowane są w wymiarze 30 godz. miesięcznie programy wspomagania nauczycieli w zakresie konsultacji AAC, PECS oraz treningu jedzenia.

Chcielibyśmy przypomnieć, że od 2014 r. nasze przedszkole realizuje programy edukacyjne w oparciu o podejście Pyramid w tym rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci poprzez PECS czyli Picture Exchange Communication System opracowany przez Andrew S. Bondy, Ph.D. Frost & Lori, MS,CCC/SLP.

Model PECS został opracowany w 1995 roku jako unikalny, wspomagający /alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. PECS zostało zaprezentowane pierwszy raz na Delaware Autistic Program i od razu zyskało uznanie profesjonalistów na całym świecie. Zostało docenione w szczególności za koncentrowanie się na komponentach inicjowania komunikacji. PECS nie wymaga ani skomplikowanych ani drogich materiałów. PECS powstawało przy współpracy rodzin, pedagogów, nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych i dlatego właśnie jest chętnie stosowane w różnorodnych środowiskach.

PECS rozpoczyna nauczanie każdej osoby od podawania obrazka pożądanej rzeczy „partnerowi komunikacyjnemu”, który natychmiast uznaje tę inicjację jako prośbę. System zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań. W bardziej zaawansowanych fazach, osoby są uczone odpowiadania na pytania oraz komentowania.

Protokół nauczania PECS bazuje na książce B.F. Skinnera „Verbal Behavior”. W PECS podobnie jak u Skinnera, funkcjonalne operatory werbalne są systematycznie nauczane za pomocą odpowiedniego stosowania procedur podpowiadania oraz strategii wzmacniania, co ostatecznie prowadzi do niezależnego porozumiewania się. W naszej metodzie nie używamy podpowiedzi słownych i dzięki temu nasi uczniowie unikają uzależnienia się od nich w procesie uczenia.

PECS przyjął się z powodzeniem u osób w każdym wieku, u osób posiadających rozmaite trudności komunikacyjne, poznawcze i fizyczne. Niektórzy uczniowie używając PECS zaczęli mówić, inni przeszli na system komunikacji głosowej. Grono badaczy wspierających skuteczność PECS w dalszym ciągu powiększa się. Specjaliści prowadzą badania nad efektywnością PECS w wielu krajach na całym świecie.

Źródło:

http://www.pecs-poland.com/descriptions.php

Konsultacje PECS

Szkolenie on-line PECS Poziom II

 

Opracował: Jerzy Drobotko

Opublikowała: Anna Górczewska