Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

W dniach 03.07 oraz 06.07.2015 w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn.” Bliżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W szkoleniu udział brało 30 pracowników niepedagogicznych oraz wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” zajmujących się na co dzień opieką nad osobą z wieloraką niepełnosprawnością.

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:

– podstaw wiedzy o niepełnosprawności (rodzajach, przyczynach, współwystępujących trudnościach funkcjonalnych, potrzebach osoby niepełnosprawnej oraz roli opiekuna)

– rozwijania samodzielności, komunikacji oraz pracy z zachowaniami trudnymi

Celem szkolenia było nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną z zakresu pracy z osobą niepełnosprawną ale umożliwienie praktycznych doświadczeń, wspólnego rozwiązywania trudności jakie pojawiają się w codziennej pracy. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych byli zarówno opiekunami ale też wcielali się w role swoich podopiecznych, dzięki czemu, choć w części doświadczyli ograniczeń osób niepełnosprawnych ( głuchych, niewidomych, autystycznych, upośledzonych intelektualnie).

Z pozoru łatwe zadania, codzienne czynności, bez możliwości udziału wszystkich zmysłów – stawały się nie lada wyzwaniem dla osób je realizujących, czasami nie były możliwe do wykonania bez pomocy osób trzecich. Uczestnicy szkolenia z wielkim zaangażowaniem przystępowali do kolejnych zadań, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy, modyfikowali na bieżąco swoje działania w oparciu o nową wiedzę. Zdobyte doświadczenia umocniły uczestników szkolenia w przekonaniu, że ich praca jest niezwykle istotna dla osoby niepełnosprawnej jej rodziny, ale też wskazały na konieczność ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

 

 

 

pfron logo