Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2003 roku. Powołane jest, aby świadczyć pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzieciom i młodzieży z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością i ich rodzinom. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” jest organizacją utrzymującą się ze składek, darowizn i dotacji, nie prowadzi działalności gospodarczej, od roku 2005 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest członkiem Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.
Członkami Stowarzyszenia są m.in. rodzice dzieci niepełnosprawnych i profesjonaliści prowadzący zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne.


Od września 2004 roku rozpoczął działalność powołany przez Stowarzyszenie Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy zajmujący się edukacją dzieci niepełnosprawnych oraz sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.
We września 2005 roku przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek utworzono Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego – Świetlicę Terapeutyczną „Dziupla”, która realizuje działania profilaktyczne i psychoterapeutyczne w odniesieniu do dzieci i młodzieży wykazującej zachowania ryzykowne.

wiosna

Od 2008 roku funkcjonuje powołane przez Stowarzyszenie Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu miasta i gminy Barlinek oraz powiatu myśliborskiego. W miarę możliwości do przedszkola mogą uczęszczać dzieci spoza gminy i powiatu. Głównym zadaniem przedszkola jest edukacja, terapia i opieka dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością od 2,5 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

W 2010 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została ukończona w czerwcu 2012, sfinansowana została z odpisów 1% podatku dochodowego. I w nim aktualnie mieści się główna siedziba Stowarzyszenia.

W 2012 roku Stowarzyszenie powołało do życia Szkołę Przysposabiającą do Pracy, w której naukę podejmują absolwenci Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz gimnazjów – z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną.

We wrześniu 2015 roku otworzono placówkę Niepublicznego Przedszkola Bratek w Laskowie (gmina Przelewice).

W grudniu 2022 roku powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku.

W chwili obecnej Stowarzyszenie obejmuje edukacją 124 uczniów z 13 gmin w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym (nazwa zmieniona w 2017r. z Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego). Ponadto realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju 185 dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami. Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek” obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczęszcza 90 dzieci, a w Szkole Przysposabiającej do Pracy stanowiącej formę realizacji kształcenia ponadpodstawowego naukę kontynuuje 12 dorosłych uczniów. W Środowiskowym Domu Samopomocy jest obecnie 29 uczestników. Łączna liczba korzystających z wszelkich form edukacji czy innej pomocy to obecnie 440 osób.