Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

79 WCZESNA KOMPLEKSOWA SKOORDYNOWANA DIAGNOZA 200Zgodnie z umową nr ROPS/44/2020 z dnia 29.05.2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem. „Wczesna, kompleksowa, skoordynowana diagnoza- szansą na pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie”.

 

 

 

 

Zadanie pozwala na przeprowadzenie przez beneficjentów od sierpnia 2020 r. do listopada 2020 r. wielospecjalistycznej rehabilitacji w formie indywidualnych zajęć z zakresu:
- terapii rozwijającej umiejętności komunikacyjne i społeczne,
- terapii rozwijającej funkcje poznawcze,
- terapii integracji sensorycznej,
- fizjoterapii.

 

 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Edyta Malicka