Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
21.09.2017 wyjazd z programu społecznik 200W dniu 21 września Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” zaczęło realizację projektu pn.: „Z wiatrem i pod wiatr” współfinansowanego w ramach programu Społecznik.
 
 
 
 
 
 
 

Celem projektu jest zorganizowanie sportowo-przyrodniczych zajęć integracyjnych, na których osoby niepełnosprawne zaprezentują się jako osoby aktywne społecznie i sportowo. Projekt zajęć integracyjnych ma przeciwdziałać istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych, które mają prawo do pełnego uczestnictwa i równości w społeczeństwie, pozwolić na zdobycie nowych, cennych doświadczeń i umiejętności, a także stworzyć każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju w sferze procesów poznawczych i w sferze emocjonalno-społecznej. Adresatami projektu są dzieci realizujące obowiązek szkolny w NDOREW oraz uczniowie SP nr 1 w Barlinku.  W pierwszym etapie odbyły się zajęcia przyrodniczo-integracyjne na terenie szkółki leśnej w Moczydle. Pracownicy Nadleśnictwa oprowadzili nas po szkółce, pokazali w jaki sposób dbają o sadzonki, opowiedzieli o życiu leśnych zwierząt. Głównym tematem spotkania były zwyczaje ptaków. Po części edukacyjnej poszliśmy na spacer, podczas którego dzieci zdobywały punkty szukając zdjęć  ptaków zamieszkujących Barlinecko-Gorzowską Puszczę. Każdy uczestnik wycieczki mógł skleić model ptaka, którego puszczaliśmy na wietrze. Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się na terenie siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”, podczas którego odbędą się zawody sportowe.
 

opracował: Aldona Kaczmarek
zamieścił: Edyta Malicka