Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

kurs na samodzielność 200„Moje dziecko ma potencjał – jak krok po kroku wspomagać rozwój i samodzielność”

 

 

 

to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego, które w okresie od 01 czerwca do 30 listopada realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”.
 Za nami kolejne szkolenia dla rodziców oraz specjalistów pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością na terenie naszego województwa. Zarówno rodzice naszych uczniów jak i pracownicy Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie uczestniczyli w cyklu szkoleń warsztatowych, których tematem było rozwijanie samodzielności, umiejętności komunikacyjnych oraz praca z zachowaniami trudnymi. Poza dużą dawką wiedzy teoretycznej uczestnicy mogli w praktyce doświadczyć – jak skutecznie działać i przezwyciężać bariery utrudniające uczeniu się i samodzielnemu funkcjonowaniu.
Uczestnicy dowiedzieli się m.in. :
- jak wspomagać dziecko w opanowaniu treningu czystości,
- jak skutecznie prowadzić trening jedzenia,
- jak motywować dzieci do samodzielnego działania,
- jak działać gdy dzieci są „niegrzeczne”.
 Zapraszamy na kolejne edycje naszych szkoleń.
Kadra Projektu:
Izabela Michno
Karolina Staszak – Sulikowska
Nela Grzegorczyk – Dłuciak
Ewa Kuliga
Kaja Plaskota
Jolanta Nogalska
 

Opracowała: Kaja Plaskota

Opublikowała: Monika Drozda