Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

13.06.2018 piknik rodzinny 20013 czerwca 2018 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku odbył się piknik rodzinny pod nazwą „Przyjdź, poznaj mnie lepiej i pozwól mi żyć”.

 

 

Celem spotkania było zaktywizowanie i zintegrowanie 150 osobowej grupy osób - niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, uczenie osób zdrowych tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych, podejmowanie wspólnych działań, jak również kształtowanie umiejętności współdziałania i ponoszenie odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Uczestnicy projektu brali udział w konkurencjach sportowych i plenerowych grach planszowych. Pielęgniarka przypomniała zasady udzielania pierwszej pomocy i wspólnie z pracownikami Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku zaprezentowała kolejne etapy resuscytacji na fantomie. Każdy z obecnych mógł sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Strażacy przekazali wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zaprezentowali narzędzia i przyrządy, którymi wspomagają się podczas akcji ratunkowych.
Wielu chętnie uczestniczyło w marszu nordic walking, a potem zużytą energię rekompensowali sobie ciastem i kawą oraz grillem. Na zakończenie imprezy najbardziej aktywne rodziny, w drodze loterii, nagrodzone zostały przez Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”.
Dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku oraz pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach za pomoc i uczestnictwo przy realizacji projektu.
Projekt był finansowany ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego, w ramach programu „SPOŁECZNIK”.

opracowali: Teresa Zielińska, Aldona Kaczmarek, Sławomir Przyłucki
zamieścił: Monika Drozda

POMORZE ZACHODNIE LOGO 200karr logo 200