Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

12.2017 bliżej ku samodzielności zakończenie zadania 200W listopadzie w Ośrodku zakończyło się zadanie publiczne pt. „Bliżej do samodzielności -  wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej”.

 

 

 

W ramach zadania odbyły się następujące szkolenia:

  1. a) Szkolenie warsztatowe dla opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dzieckiem niepełnosprawnym (Rozwijanie samodzielności, komunikacji oraz praca z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością),
  2. b) Szkolenie warsztatowe dla rodziców, opiekunów prawnych, członków rodzin dzieci niepełnosprawnych (Rozwijanie samodzielności, komunikacji oraz praca z zachowaniami trudnymi osób  z niepełnosprawnością).

Jednym z nich było również szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej i opiekunek osób niepełnosprawnych ”Rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych oraz samodzielności poprzez budowanie i wdrażanie indywidualnych systemów komunikacyjnych z wykorzystaniem metody PECS" prowadzonych przez Panią mgr Magdalenę Kaźmierczak - Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants of Poland.  Podczas tych warsztatów poznaliśmy:

  1. Kluczowe komponenty do stworzenia oraz zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego.
  2. Różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji.
  3. Kryteria przejścia z PECS do innej modalności komunikacji.

Ponadto dowiedzieliśmy się:

  1. Jak analizować dzień w grupie wychowawczej oraz planować okazje do porozumiewania się.
  2. Jak zaplanować zaawansowane lekcje języka.
  3. Jak zidentyfikować oraz wprowadzać czynności funkcjonalne w ciągu całego dnia.

Szkolenia warsztatowe odbyły się w ramach projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji” pn. „Bliżej do samodzielności -  wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej”. 

opracował: Joanna Maciejewska
zamieścił: Edyta Malicka