Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

27,30.10.2017 szkolenie  Bliżej  do samodzielności 200- Czym jest samodzielność ?
- Czy trzeba jej uczyć ?
- Jeśli tak, to jak to robić ?
- Dlaczego dzieci są niegrzeczne ?
- Jak rodzice mogą efektywnie radzić sobie z zachowaniami trudnymi swoich dzieci ?

 

 

Na te i inne pytania szukali odpowiedzi rodzice, na szkoleniu warsztatowym prowadzonym przez trenerów grupowych Izabelę Michno oraz Karolinę Staszak Sulikowską.
Szkolenie zamknęło cykl spotkań w ramach projektu „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji” pn. „Bliżej do samodzielności -  wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej”.
Zadanie publiczne realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
 

opracował: Kaja Plaskota
zamieścił: Edyta Malicka