Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
1 2 3 4 5 6 7 8

02.09 gaspol 200W dniu 02.09.2017 r. po raz kolejny „Ludzie o Wielkich Sercach” z firmy GASPOL S.A. wsparli Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” poprzez osobiste zaangażowanie tym razem w „Jesienne porządki w Przedszkolu Bratek”. W ramach akcji firma sfinansowała zakup, a jej pracownicy przeprowadzili prace montażowe domku gospodarczego, regałów i śmietników na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bratek” w Laskowie. Podłoże pod domek gospodarczy wykonała firma JPG Sp. z o.o przedsiębiorstwo budowlane, natomiast grillowe przysmaki ufundowała firma Ozimek.

 

Poza porządkowaniem terenu nie zabrakło sportowych zmagań. We wspólnej pracy i zabawie udział wzięli zaproszeni goście tj.
1. Garzyńska Anna – Przedstawiciel Wójta Gminy Przelewice, Referent ds. promocji gminy i współpracy z org. Pozarządowymi,
2. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” - Zofia Gągało,
3. Skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” - Wojciech Światłowski,
4. Dyrektor SPdP - Karolina Staszak-Sulikowska ,
5. Dyrektor NDOREW - Izabela Michno.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom oraz Pani Sołtys Laskowa Teresie Sendłak za udostępnienie grilla.

Dyrektor NP „Bratek”
Jerzy Drobotko

 

                                                                                                             opracował: Jerzy Drobotko

                                                                                                             zamieścił: Anna Górczewska