Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
1 2 3 4 5 6 7 8

10.11.17 Egzamin PECS MZ 200Miło mi poinformować że w dniu 10.11.2017 r. Pani Mariola Zima nauczycielka Niepublicznego Przedszkola „Bratek” zdała egzamin i uzyskała tytuł Certyfikowanego Realizatora PECS (Picture Exchange Communication System). Egzamin przeprowadzony został przez Panią mgr Magdalenę Kaźmierczak – Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants of Poland. W imieniu kolegów i koleżanek z pracy serdecznie gratuluję.

 

 

Kolejny etap to Ceryfikowany Inspektor PECS - ŻYCZĘ POWODZENIA.


PECS (Picture Exchange Communication System) służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osoby, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki okazjom do praktyki, uczestnicy dowiedzą się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami. Po takim szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

http://www.pecs-poland.com/workshopcat.php?id=8

 

opracował: Jerzy Drobotko

zamieścił: Anna Górczewska