• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

PFRON logologo pomorze zachodnieW dniach od 01 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje zadanie publiczne pt.
„Moje dziecko ma potencjał – jak krok po kroku wspomagać rozwój i samodzielność”.

 

W ramach zadania realizowane będą szkolenia warsztatowe  dla trzech grup odbiorców:
- dla kadry specjalistycznej zatrudnionej w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez SPD „Bratek”,
- dla kadry Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie,
- dla rodziców, opiekunów i członków rodzin dzieci niepełnosprawnych.
Szkolenia warsztatowe będą obejmowały zagadnienia z zakresu:
- skutecznej pracy z zachowaniami trudnymi dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
- efektywnego włączania, motywowania rodzin i opiekunów osoby z niepełnosprawnością w proces rehabilitacji i edukacji,
- budowania i rozwijania umiejętności zespołowej pracy specjalistów,
- budowania efektywnych narzędzi oceny i ewaluacji pracy.
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”, zgodnie z umową nr ROPS/48/2018 z dnia 18.06.2018 r.

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4