• fundacja nasza szkoła
  • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
  • Niepubliczne Przedszkole Bratek
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Przekaż 1%
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku

POMORZE ZACHODNIE LOGO 200Z początkiem kwietnia ruszył projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Region wyrównanych szans” pn. „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych”.

 

 

 

 

 

 
W ramach programu odbędą się następujące działania:
- prowadzenie  interdyscyplinarnej diagnozy przez zespół specjalistów w punkcie diagnostyczno – konsultacyjnym;
- prowadzenie wielospecjalistycznych  konsultacji w ramach dnia otwartego pn. „Biała sobota”;
- prowadzenie wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji w formie indywidualnych zajęć fizjoterapii,  terapii logopedycznych, terapii pedagogicznej rozwijającej umiejętności komunikacyjne i społeczne.
W projekcie będą brały udział dzieci do 6. roku życia z wrodzoną niepełnosprawnością, dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością nabytą wskutek choroby lub zdarzenia losowego, nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności, w tym będące w trakcie jego ustalania.
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Region wyrównanych szans” pn. „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych” - "Na dobry początek – wczesna diagnoza i rehabilitacja warunkiem lepszego rozwoju" zgodnie z umową nr ROPS/28/2018  z dnia 11.04.2018 r.

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4