• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

40 ZAPYTANIE OFERTOWE 200

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r. oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024r.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Olchowa

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4