• 1,5%
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

1W dniu 15 marca uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwszy w Barlinku i czwarty w powiecie myśliborskim.

Nowo otwarty obiekt znajdujący się przy ul. Gorzowskiej to placówka, w której swoje bezpieczne miejsce znajdzie 30 podopiecznych, osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicestarosta myśliborski Alicja Prill, burmistrz Dariusz Zieliński, dyrektor PCPR w Myśliborzu Magdalena Zynda – Lis, prezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”  Zofia Gągało oraz kierownik nowo otwartej placówki Agnieszka Szymaniak.

Głównym celem utworzenia tego domu, było stworzenie miejsca, w którym profesjonalne wsparcie otrzymają osoby, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Całość zadania utworzenia i prowadzenia ŚDS zlecono wybranej w drodze konkursu organizacji pozytku publicznego - Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”.

Kwota dofinansowania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (działanie 3.2 Rozwój Sieci Środowiskowe Domy Samopomocy”), to 1.095.540,00 zł.

 

Poniżej link do filmu:

 https://youtu.be/oS-pKj12PUk

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4