• 1,5%
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

96 MOGĘ WIĘCEJ 200

„RAMIE W RAMIĘ – razem sięgamy po sukces”

Informujemy, że od 01.04.2022 roku Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” realizuje projekt pn. „RAMIE W RAMIĘ – razem sięgamy po sukces”

Projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zgodnie z zawartą umową nr ZZO/000190/16/D z dn. 20.04.2022r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu pozwala nam rozszerzyć i wzbogacić formy wsparcia świadczone przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

W ramach projektu realizowane są formy wsparcia dla grupy 97 beneficjentów z orzeczoną niepełnosprawnością od dnia 01.04.2022 do 31.03.2025. z zakresu:

  1. CHOREOTERAPII
  2. MUZYKOTERAPII
  3. TRENINGU UWAŻNOŚCI Z ELEMENTMI JOGI
  4. FIZJOTERAPII
  5. ERGOTERAPII Z ELEMENTAMI GASTROTERAPII
  6. TERAPII METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
  7. TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
  8. DOGOTERAPII

Projekt zakłada:

- Prowadzenie systematycznej, wielospecjalistycznej rehabilitacji ukierunkowanej na podniesienie     samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów,

- rozwijanie komunikacji i wdrażanie do funkcjonowania społecznego,

- podniesienie sprawności fizycznej,

- poszerzenie świadczonych przez ośrodek usług w zakresie rehabilitacji, rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Opracowała: Justyna Olchowa

Opublikowała: Katarzyna Obłąk

 

 

 

 

 

 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4