• 1,5%
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, w której edukację kontynuują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowana, znaczna oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi została powołana w 2013 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”. Postawnie szkoły było odpowiedzią, na brak oferty edukacyjnej dla absolwentów Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Już w roku 2013 wraz z powstaniem szkoły, pojawiły się marzenia o własnym budynku szkoły, miejscu w którym uczniowie będą uczyć się i pracować. Jednak same marzenia to nie wszystko, potrzeba zaangażowania, wiary i determinacji by je zrealizować, i co tu dużo mówić, do realizacji, niektórych z marzeń potrzebne są środki finansowe.

Od początki istnienia szkoła inaugurowała rok szkolny w trzech kolejnych lokalizacjach, a w międzyczasie marzenia nabierały realnego kształtu. 1 września 2021r. inauguracja roku szkolnego 2021/2022 była wyjątkowa, bo we własnym budynku, a 10.wrzesnia nastąpiło uroczyste otwarcie budynku Szkoły. W tym dniu do Szkoły przybyło wielu gości reprezentujących liczne instytucje i organizacje, które miały swój udział w powstaniu naszej Szkoły.  Szkoła Przysposabiająca do Pracy, jej budowa została współfinansowana ze środków PFRON przekazanych przez Urząd marszałkowski w Szczecinie a także ze zbiórek „1%”. W tym dniu gościliśmy Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON P. Annę Rąbel, a także Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie P. Dorotę Rybarską- Jarosz , P. Edytę Pospychałę- Głównego Specjalistę  Biura Integracji Społecznej. Na uroczyste otwarcie przybyli także : Starosta Myśliborski – P. Andrzej Potyra, Burmistrz Barlinka- P. Dariusz Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – P. Rafał Szczepaniuk, a także pracownicy urzędów miejskich, szkół i placówek oświatowych a także przedstawiciele instytucji, organizacji oraz firm. Po części oficjalnej, w której pod kierunkiem Zarządu Stowarzyszenie Pomocy „Niepełnosprawnym” Bratek płynęło wiele miłych słów i gratulacji, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie budynku szkoły.

Podążając za słowami Johna Greena, że „ Ludzie tworzą miejsca, a miejsca tworzą ludzi” mamy nadzieję, że Szkoła będzie miejscem nauki pracy, ale też miejscem, która będzie inspirować do podejmowania nowych wyzwań, nie tylko przez uczniów, ale także pracowników, i rodzin podopiecznych Stowarzyszenia.

 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4