• 1,5%
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Koniec wakacji to czas, gdy nauczyciele kontraktowi po niemal 3 latach realizowania stażu awansu zawodowego, przygotowują się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Z końcem roku szkolnego 2020/2021 nauczyciel Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Barlinku Pan Tomasz Duszyński, złożył wniosek o przystąpienia do egzaminu i tym samym stało się jasne, że dnia 30.08.2021r. dokona prezentacji swojej pracy zawodowej przed komisją, w składzie: Jerzy Drobotko (Wiceprezes zarządu SPN „ Bratek” , Karolina Staszak-Sulikowska- Dyrektor SPdP, Lidia Pyżyńska – ekspert oraz Jolanta Talaska – ekspert.

Awans zawodowy nauczycieli to określony proces podnoszenia kwalifikacji, którego celem jest rozwój osobisty nauczycieli oraz poprawa jakości pracy szkoły, okres wytężonej pracy, podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Tym bardziej jest nam miło składać gratulacje Panu Tomaszowi Duszyńskiemu- nauczycielowi mianowanemu Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Do gratulacji dołączamy życzenia dalszej i nieustającej satysfakcji z pracy zawodowej!

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4