• Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
 • fundacja nasza szkoła
 • 1%
 • Storzarzyszenie Pomocy Dzieciom
 • Niepubliczne Przedszkole Bratek
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Przekaż 1%
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
Pomóż nam pomagać i przekaż 1% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1% podatku
na dobry początek 200Zgodnie z umową nr ROPS/28/2018 z dnia 11.04.2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Region wyrównanych szans” pn. „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji
 
 
 
 
 
 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych” - „Na dobry początek – wczesna diagnoza i rehabilitacja warunkiem lepszego rozwoju”.
Zadanie pozwala na przeprowadzenie od czerwca 2018 r. przez 15 beneficjentów rehabilitacji w formie indywidualnych zajęć z zakresu:
- terapii logopedycznej,
- terapii pedagogicznej rozwijającej umiejętności komunikacyjne i społeczne,
- fizjoterapii.
 

opracowała: Kaja Plaskota
zamieściła: Monika Drozda

POMORZE ZACHODNIE LOGO 200

 
 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4