• 1,5%
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku
09.2017 szkolenie NPB p.Kielin 200Po wakacyjnej przerwie kontynuowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”.
 
 
 
 
 
W jego ramach realizowane są 3 zadania tj.
-prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (gimnastyka korekcyjna, trening kompetencji społecznych, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, sensoplastyka, logo rytmika);
-doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola „Bratek”;
-dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
Ponadto w ramach w/w projektu odbyło się szkolenie i superwizja kadry Niepublicznego Przedszkola „Bratek” z Panem mgr Jackiem Kielinem „ Jak konstruować indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Zapraszamy do fotorelacji.
 

opracował: Jerzy Drobotko
zamieścił: Edyta Malicka

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4