• 1,5%
Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

01.09 szkolenie 200O rozwijaniu samodzielności oraz barierach jakie temu towarzyszą, rozważali opiekunowie  z „Bratka”, którzy na co dzień wspomagają nauczycieli w pracy opiekuńczej, wychowawczej  i edukacyjnej. Kolejne szkolenie warsztatowe w ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Bliżej do samodzielności - wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizacji procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej" poprowadziły Izabela Michno oraz Karolina Staszak-Sulikowska.

 

„ … samodzielności nie osiągamy z dnia na dzień i nie staje się to na nasze życzenie.”
„Samodzielność jest owocem cierpliwości i wytrwałej zachęty do pracy. Buduje się ją latami, krok po kroku, umiejętność po umiejętności, szansa po szansie.”
Bruce L. Baker
Alan J. Brightman

 

 E.Malicka

 

Realizujemy projekty we współpracy z:

          logo1     logo2     logo3     logo4