Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Podaruj nam swój 1,5 %

wystarczy w formularzu PIT wybrać:

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”

KRS 0000171673

http://www.pity.pl

PITy23 lb (1)

 

6powodow1

POMÓŻ NAM POMAGAĆ TYM, KTÓRZY KAŻDEGO DNIA POTRZEBUJĄ OPIEKI I TROSKI
Prowadząc placówki dla dzieci i młodzieży realizujemy: formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wielospecjalistycznej pomocy udzielanej dziecku niepełnosprawnemu lub rozwijającemu się nietypowo, zajęcia edukacyjne na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, zajęcia z młodzieżą – w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy.

 


Podaruj nam swój 1,5 %, wystarczy w formularzu PIT wybrać: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek"
KRS 0000171673

Środki zdobyte z 1,5 % przeznaczone zostaną na cele statutowe – rozwój naszych placówek. Przy stale rosnących potrzebach jest to dla nas bardzo istotna pomoc i duże wsparcie.

W najbliższej przyszłości planujemy stworzenie form pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego, spójnego sytemu rehabilitacji, edukacji i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości.

 Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym m.in. poszerzenie bazy lokalowej związanej z rozwojem naszych placówek.

WSPÓLNIE UDA NAM SIĘ POMAGAĆ JESZCZE WIĘCEJ, I JESZCZE LEPIEJ!
Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.