Szkolenie warsztatowe opiekunów i wolontariuszy Stowarzyszenia

Zakończenie roku szkolnego – nie oznacza wcale wakacji. W ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności –  wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej” odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych szkoleń z grupą pracującą na stanowisku pomocy wychowawcy oraz wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” jak powiedział Henry Ford – dlatego pierwsze ze spotkań – poświęcone było tworzeniu zintegrowanego zespołu, którego wspólnym celem będzie rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi  oraz zapobieganie występowaniu zachowań trudnych u podopiecznych.

Efektywny zespół wymaga dobrej atmosfery pracy, otwartej komunikacji i zasobów wiedzy z których mógłby korzystać.

Pierwszy krok mamy za sobą- zgrany zespół, który zamierza się wzajemnie wspierać w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wspólnie zdobywać wiedzę na kolejnych szkoleniach.

E. Malicka