„Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju”

W dniu 12.05.2017r. w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Barlinku przy ul. Sienkiewicza 15. odbyło się spotkanie seksuologów z rodzicami uczniów Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nt: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną  i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju”.

Celem  spotkania było przekazanie aktualnej  wiedzy na temat seksualności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w jej szerokim ujęciu,  a w szczególności  dotyczącej  prawidłowości rozwoju seksualnego, interpretacji obserwowanych zmian rozwojowych oraz  polepszenia umiejętności wspólnego, systemowego rozwiązania pojawiających się problemów.

Prowadzący spotkanie Jerzy Drobotko oraz Wojciech Światłowski serdecznie dziękują uczestniczącym rodzicom za bardzo aktywny udział i otwartość w dzieleniu się własnymi doświadczeniami.

E. Malicka