Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. wykonania obowiązków Inwestora Zastepczego na inwestycji kilkuetapowej w Barlinku

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania obowiązków Inwestora Zastępczego na inwestycji kilkuetapowej w Barlinku: „Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy z pracowniami przysposobienia i aktywności zawodowej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną w m. Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:477/12 obręb 2 Barlinek”, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „DARO” Dariusz Czapla, (ul. Warskiego 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp.).

E. Malicka