Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pedagog-terapeuta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagog-terapeuta w Niepublicznym Przedszkolu „Bratek”

     Warunki zatrudnienia:

– umowa o pracę na rok szkolny 2017/2018,

– wymiar zatrudnienia 25 h tygodniowo (pensum dydaktyczne)

– prawo jazdy kat. B (praca w dwóch miejscach: Laskowo 16 oraz Barlinek, ul. Szosowa 2B)

– brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Kwalifikacje:

– ukończone studia licencjackie lub magisterskie spełniające kwalifikacje do pracy w przedszkolach z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną.

– wskazane jest posiadanie doświadczenia w zakresie pracy indywidualnej i zespołowej z wymienioną wyżej grupą dzieci.

 

Termin składania ofert do 11.08.2017 r. ul. H. Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek lub na adres email: npsbratek@gmail.com