ADOS-2 – NOWY STANDARD DIAGNOZY AUTYZMU

ADOS-2 – NOWY STANDARD DIAGNOZY AUTYZMU JUŻ W POLSCE !!

OD WRZEŚNIA 2017 R. DOSTĘPNY W BARLINKU W STOWARZYSZENIU POMOCY DZIECIOM „BRATEK”

ADOS – 2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Jest to narzędzie do diagnozowania autyzmu, które na grunt polski zostało zaadaptowane przez Izabelę Chojnicką, Ewę Pisula oraz zespół współpracujących z nimi specjalistów.

ADOS umożliwia diagnozę oraz ocenę autyzmu u dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Najmłodsze dzieci, które mogę być badane to dzieci od 12 miesiąca życia, które potrafią już chodzić i są w stanie poruszać się samodzielnie po pokoju. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. Za pomocą ADOS nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.

Nareszcie specjaliści poza obserwacją zachowań i funkcjonowania dziecka oraz wywiadu z rodzicami dostaną do ręki narzędzie, które pozwoli precyzyjniej określić objawy autyzmu oraz ich natężenie.

Narzędzie umożliwia ocenę charakterystycznych dla autyzmu objawów, tj.: interakcje społeczne, komunikacja oraz stereotypowe zachowania.

Dzięki ADOS – 2 specjalistom łatwiej będzie  zaplanować kierunek oddziaływań terapeutycznych oraz monitorować postępy pacjentów w zakresie sfer, w których objawy autyzmu są widoczne.

Na liście certyfikowanych diagnostów posiadających uprawnienia do wykorzystywania narzędzia ADOS – 2 w diagnostyce klinicznej znaleźli się nasi terapeuci: Izabela Michno, Jerzy Drobotko, Karolina Staszak – Sulikowska.

Zainteresowanych badaniem zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Barlinku.

 

Kontakt telefoniczny – 95 7462 447 (sekretariat)

Izabela Michno (neurologopeda, oligofrenopedagog) – tel. 502 732 221

Jerzy Drobotko (pedagog specjalny) – tel. 502 732 224

Karolina Staszak-Sulikowska (pedagog specjalny) – tel. 530 996 640

email: ndorewbarlinek@gmail.com

E. Malicka